Llocs de treball per ocupar

Oferta integrador/a social i/o educador/a social recurs municipal

Contracte de 15 hores setmanals en horari de tarda . Les persones interessades dirigir el seu currículum a Forum Educatiu  forumeducatiu@gmail.com

 

OFERTA DE TREBALL

Educadors/es Socials - CREI Mas Ritort
Localitat Tordera (Espanya)

Vacants 3

Resum
Necessitem incorporar Educadors/es Social amb experiència en centre residencial d’educació intensiva que
té per objectiu donar resposta educativa i assistencial als adolescents que presenten alteracions de conducta.
La missió de l'Educador/a és desenvolupar de manera estructurada i prèviament organitzada la intervenció
socioeducativa, per tal d’afavorir els processos d’integració i socialització, per tant, les seves principals
funcions seran:


-Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
-Realitzar accions educatives.
-Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
-Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
-Desenvolupar tasques domèstiques i de la vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.

S’ofereix 3 horaris diferents:
Horari 1.
Contracte de 29h/setmanals ampliable a jornada sencera (38h/setmanals) cobrint substitucions al
mateix centre
1a set. Dv de 10h a 12:30h (Reunió d'equip)+ 17:30h a 00h i dissabte de 12:00h a 00h
2a set. Dll 15h a 21:45h/ dv de 16h a 23h i 10h a 12:30h/ diss i dg de 12 a 00h
3a set. Dll 18h a 1h, dv 10 a 12:30h i de 17:30h a 00:00h, diss i dg de 12 a 00
4ta set. Dll de 17:30h a 00:00h; dg de 10h a 22h
Horari 2.
Contracte del 30,91% jornada, ampliable a jornada sencera (38h/setmanals) cobrint substitucions al
mateix centre
2a set. Dll 15h a 21:45h/ dv de 16h a 23h i 10h a 12:30h/ diss i dg de 12 a 00h
4ta set. Dll de 17:30h a 00:00h; dg de 10h a 22h
Horari 3.
Contracte del 50% jornada, ampliable a jornada sencera (38h/setmanals) cobrint substitucions al
mateix centre
De div a dg de 21h a 9h- Dv alterns Reunió d'Equip de 10h a 12:30h

Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social

Incorporació: Desembre 2017/ Gener 2018

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió.
Formar-se de manera continuada.


Requisits
Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
És imprescindible experiència mínim de 1 any amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o CA .
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el
Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

 

 

VACANTES PARA TREBAJAR

OFERTA DE TREBALL per gerocultor de la Residència i centre de dia Santa Anna. - Urgeix incorporació!

Vacants: 2 gerocultors: - Un per substitucions de vacances. Del 31/10/2017 fins 12/12/2017.

- Un gerocultor per reforç curt. És un torn partit de 35,5h/setmana.

Salari: segons conveni. 

 

 

Grup Cooperatiu Sersa NECESSITA:

Auxiliars d'atenció a domicili.

Descripció dels llocs de treball:

Serveis d'atenció domiciliaria, principalment d'àmbit privat, a 1/2 jornada i a jornada completa, així com per serveis d'atenció permanent de 5 ó 6 dies a la setmana.

Es requereix:

Formació a nivell de certificat de professionalitat d'atenció sociosanitaria a persones en el domicili.

Es valorarà:

Experiència i formació ocupacional. Certificats de professionalitat de Grau I, mínim 210 hores de formació.

S'ofereix:

Llocs de treball de durada indefinida (socis de treball en règim general) i incorporació a la cooperativa, amb contraprestació econòmica segons jornada.

Interessats:

Omplir formulari "Candidats" i adjuntar curriculum (cv).