Llocs de treball per ocupar

OFERTA DE TREBALL

Per servei que té per objectiu treballar les capacitats parentals, d'organització de la llar i la millora de la
situació en general de les families ateses a Salt


Funcions a desenvolupar:
Dissenyar el pla d’intervenció familiar, així com portar a termes les activitats del mateix.
Acompanyar als pares i/o cuidadors en l’adquisició de competències parentals.
Promoure la residència dels infants i adolescents
Actuar com a mediador/a en els conflictes de pares-fills.
Reforçar la relació dels infants i les seves famílies amb els serveis comunitaris
Elaborar informes/registres en relació amb la seva àrea d’intervenció.
Es coordina de forma interdisciplinar amb la resta d’agents.
Entre d’altres tasques pròpies del lloc de treball.

 

Cliqueu al seguent enllaç per més informació sobre funcions, horaris, requisits...

 http://docs.gestionaweb.cat/0946/27128194-15186392-1520429020.pdf

Publicat el 8/3/18

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 OFERTA DE TREBALL

Es necessiten 2 gerocultors:

- Un per substitucions de vacances. Previsió fins novembre.

- Un gerocultor per reforç curt. És un torn partit de 35,5h/setmana.

TASQUES A REALITZAR:

Oferir assistència als usuaris en les activitats de la vida diària (higiène, alimentació, vestimenta). Acompanyar i cuidar a les persones tenint present les seves necessitat. Participació en les reunions d'equip.

Salari: segons conveni.

Urgeix incorporació.


Santa Anna, Residència i Centre de Dia
C/ Santa Anna 41 - 17162 BESCANÓ
Telf: 972442886 Fax.: 972442887

Publicat el 7/3/18

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OFERTA DE TREBALL

Pel CRAE Sobrequés ubicat a Girona, cerquen a un educador social pe torn de tardes.

Cliqueu al seguent enllaç per més informació sobre funcions, horaris, requisits...

http://docs.gestionaweb.cat/0946/25887741-15186392-1518444527.pdf

Publicat 12/2/18

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Grup Cooperatiu Sersa NECESSITA:

Auxiliars d'atenció a domicili.

Descripció dels llocs de treball:

Serveis d'atenció domiciliaria, principalment d'àmbit privat, a 1/2 jornada i a jornada completa, així com per serveis d'atenció permanent de 5 ó 6 dies a la setmana.

Es requereix:

Formació a nivell de certificat de professionalitat d'atenció sociosanitaria a persones en el domicili.

Es valorarà:

Experiència i formació ocupacional. Certificats de professionalitat de Grau I, mínim 210 hores de formació.

S'ofereix:

Llocs de treball de durada indefinida (socis de treball en règim general) i incorporació a la cooperativa, amb contraprestació econòmica segons jornada.

Interessats:

Omplir formulari "Candidats" i adjuntar curriculum (cv).