Presentació

SERSA SCCL, neix a Girona l’any 1987 per a la prestació de Serveis Socials. Des dels inicis forma part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i de la Sectorial d’Iniciativa Social de la mateixa. A partir del 1989 es van obrint noves delegacions per respondre a les demandes del mercat laboral i dels serveis i, el mateix any es crea una estructura especialitzada en formació, concretament en l’ensenyament teoricopràctic pel treball socio-sanitari i geriàtric: SERSA FORMACIÓ. És des de SERSA FORMACIÓ que s'impulsen, en el primer trimestre del 2013, dues noves cooperatives amb l’objectiu de facilitar l´autoinserció del alumnes del certificats de profesionalitat, COPERHABITAT SCCL pels alumnes dels cursos de Treball Domèstic y SERPROAS SCCL pels alumnes dels certificats de professionalitat d’atenció sociosanitària de persones al domicili i d’atenció sociosanitària de persones dependents en institucions socials. Treballent sota la marca Grup Cooperatiu Sersa, donats els acords intercooperatius signats entre Coperhabitat,SCCL, Serproas,SCCL i Sersa,SCCL.

Actualment SERSA compta amb 177 treballadors/res (juny 2017) i a l’exercici 2017 es van facturar 2.375.185,90 €, pagant 411.267,27 € de Seguretat Social i 78.400,20 € d’IRPF, treballant amb nombroses entitats públiques (ajuntaments i altres organismes públics…) així com privades.

Davant de cada àrea i/o servei i a cada comarca i/o zona geogràfica hi ha professionals (referents tècnics) amb l’objectiu general de desenvolupar una gestió de qualitat. Així, SERSA és la primera entitat de Catalunya en obtenir el Certificat de Qualitat ISO 9001/2000 en atenció domiciliària (abril 2003).

Al novembre de 2007 SERSA obté la certificació per part de l’Agrupació de Desenvolupament RSE.Coop, per implantar polítiques de responsabilitat social empresarial en els àmbits de la gestió econòmica, ambiental i social en el marc del programa RSE.Coop de la Iniciativa Comunitària Equal II.

Restem a la seva disposició. 

Salutacions cordials,

 

Josep Moreno Martin (President Consell Rector)