Centre de Dia - Llançà

El Centre de dia “L’Albera- Cap de Creus” va ser inaugurat l’11 de setembre de 2006. 

Es va obrir com a Centre de dia només privat i no va ser fins el març de 2008 que es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

El Centre de dia “L’Albera – Cap de Creus” és un centre municipal gestionat per una empresa privada. Des d’ 1 de febrer de 2010 i fins a l’actualitat és l’empresa SERSA SCCL qui es fa càrrec  de la gestió.

El Centre de dia és un servei diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència. Ofereix unes atencions assistencials en funció del grau de dependència de l’usuari, per així poder mantenir la seva autonomia residual. L’equip de treballadors es pluridisciplinar, a fi de poder prestar un servei global als usuaris, i prevenir l’augment de la dependència a curt termini. El centre de dia es un reforç que complementa  les necessitats de l’entorn familiar i un estímul per a les persones dependents.

L’horari del Centre es de dilluns a dissabte en horari ininterromput de 8 h a 20 h, excepte els dies festius.

 

Nº de places 22 (13 públiques)

c/ La Selva, 17-19

17490 Llançà

Telf. 972-122190

Fax   972-380046

Mail: centrededia@sersaonline.com