Servei d'atenció domiciliària a les poblacions

Pack Servei 18h per setmana (3h per dia de dilluns a dissabte)............................10,00€/hora

Pack Servei A partir de 36h per setmana (de dilluns a dissabte)............................8,33€/hora

Pack Servei d'atenció permanent 24h (de dilluns a dissabte) ..........................1290,00€/mes

Pack Servei cap de setmana (15h de dissabte a 9h dilluns).....................................790€/mes

 

 

 

El servei es presta amb personal format i qualificat, contractat en règim general, amb cobertura de baixes i vacances.

Nº Registre Entitats, Serveis i E.Socials: E00083. Serveis de Suport Nº S00049.