avaluacio-professor

D06_06 AVALUACIÓ DEL PROFESSOR/A

Per avaluar la qualitat de la nostra formació és necessària la vostra opinió com a alumne/a, sobre els nostres formadors.

Cal que respongueu a totes les preguntes amb la resposta que considereu més adequada i ajustada a la realitat. Al final del qüestionari disposeu d’un espai on podreu escriure aquelles observacions que considereu necessàries per a la millora del nostre treball. 

Aquest qüestionari es anònim.