Coperhabitat, SCCL

www.coperhabitat.com

COPERHABITAT, SCCL          

CIF: F55168470

Nº registre Ent., Ser i E. Socials E05124

Servei d´atenció domiciliària/Serveis de suport nº S09052

C/ Empúries, 39                       

Girona 17005

Telèfon: 972.21.43.43  

 

OBJECTE I ACTIVITAT

 

L’objecte d’aquest societat cooperativa és la integració dels seus membres a la societat civil, mitjançant el treball assistencial a favor de les persones dependents de la familia i/o la comunitat (art 2 dels estatuts socials). Aquest treball assistencial  consistirà en la prestació de serveis d’assistència domiciliaria (SAD).

 

Aquesta cooperativa no té ànim de lucre (art. 2 objecte i activitats).

 

ÀMBIT TERRITORIAL I CONDICIÓ DE SOCIS

 

La cooperativa desenvolupa principalment la serva activitat cooperativista a Catalunya.

 

CAPITAL SOCIAL

 

Al tractar-se d’una cooperativa d’iniciativa social, el capital social per adquirir la condició de soci de treball es de només cinc-cents euros (article 19 de l’Estatut).

 

ACORD D´INTERCOOPERACIÓ AMB SERSA,SCCL

 

COPERHABITAT, SCCL d’acord amb la voluntat expressada pels socis fundadors, ex alumnes dels cursos de formació per el treball –Certificats de Professionalitat Sociosanitaris- gestionats per la cooperativa Sersa, Serveis Socials i Administratius, SCCL, porta a terme un ampli acord d´intercooperació amb SERSA,SCCL, ratificat per l´assemblea general ordinaria de 16 de juny 2016, a fi de :

 

  • Garantir una gestió tècnica i professional en l’àmbit assistencial, laboral, comptable, etc...
  • Utilitzar les instal·lacions (despatx, sales de reunions, ...) de Sersa,SCCL i aprofitar l’economia d’escala.
  • Garantir una formació continuada a tots els socis de treball.
  • Centrar-se en la prestació de serveis i la creació de llocs de treball, es a dir, en la Inserció laboral en el mercat de treball dels seus membres.
  • Treballar sota la marca Grup Cooperatiu Sersa.

 

Amb el finançament de fons públics, d’acord amb l’Ordre  TSF/234/2017, de 13 d'octubre, de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme