Serproas, SCCL

www.serproas.com

SERPROAS, SERVEI PROFESSIONAL I ASSISTENCIAL, SCCL

CIF F55169619

Nº registre Ent., Ser i E. Socials E05125

Servei d´atenció domiciliària/Serveis de suport nº S09053

C/ Empúries, 39                       

Girona 17005

Telèfon: 972.21.43.43 

 

OBJECTE I ACTIVITAT

 

  1. Finalitat i objecte social. Cooperativa d’iniciativa social.

 

La finalitat d’aquesta societat cooperativa és la inserció laboral al mercat de treball dels seus membres, ex-alumnes dels certificats de professionalitat d’atenció socio-sanitària, mitjançant la prestació de serveis assistencials a favor de la gent gran, discapacitats, persones dependents i en risc d’exclusió social (article 2 dels Estatus Socials). Aquests serveis assistencials consistiran en la prestació dels serveis d’assistència domiciliaria (SAD).

 

Aquesta cooperativa no té ànim de lucre (art. 2,  objecte i activitats).

 

CAPITAL SOCIAL

 

Al tractar-se d’una cooperativa d’iniciativa social, el capital social per adquirir la condició de soci de treball es de només cinc-cents euros (article 19 de l’Estatut).

 

ACORD D´INETERCOOPERACIÓ AMB SERSA,SCCL

 

Serproas, Serveis Professional i Assistencial, SCCL d’acord amb la voluntat expressada pels socis fundadors, ex-alumnes dels cursos de formació per el treball –Certificats de Professionalitat Sociosanitaris- gestionats per la cooperativa Sersa, Serveis Socials i Administratius, SCCL,  porta a terme un ampli acord d´intercooperació amb SERSA,SCCL, ratificat per la assemblea general ordinaria de 8 de juny 2016, a fi de :

 

  • Garantir una gestió tècnica i professional en l’àmbit assistencial, laboral, contable, etc...
  • Utilitzar les instal·lacions (despatx, sales de reunions, ...) de Sersa,SCCL i aprofitar l’economia d’escala.
  • Garantir una formació continuada a tots els socis de treball.
  • Centrar-se en la prestació de serveis i la conseqüent creació de llocs de treball, es a dir, en la Inserció laboral en el mercat de treball dels seus membres.
  • Treballar sota la marca Grup Cooperatiu Sersa.

 

Amb el finançament de fons públics, d’acord amb l’Ordre  TSF/234/2017, de 13 d'octubre, de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme

   

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­