Certificats de Professionalitat

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.  

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul.

Els cursos de Formació Professional per a l'Ocupació estan dirigits a persones treballadores en actiu o en situació d'atur. Són programes formatius teoricopràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants.

Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d'especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en empreses.

La nostra especialitat són el Certificat de Professionalitat de nivell 2: