SSCS0108 Atenció Sociosanitària a persones al Domicili

Certificat de Professionalitat de nivell 2.
De què podràs treballar, què aprendràs en aquesta especialitat, el temari del curs, requisits d'accès, ...

De què podràs treballar

 • Auxiliar d'ajuda a domicili
 • Assistent d'atenció domiciliària
 • Cuidador de persones grans, discapacitats, convalescents al domicili

Què aprendràs en aquesta especialitat

 • Ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili persones amb necessitats especials de salut física, psíquica i social, aplicar les estratègies i els procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats.
 • Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència.

Temari del curs

 • MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. 170h
  • UF0119: Característiques i necessitats d'atenció higiènico-sanitària de les persones dependents. 70h
  • UF0120: Administració d'aliments i tractaments a persones dependents al domicili. 50h
  • UF0121:  Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents a domicili. 50h
 • MF0250_2: Atenció i suports psicosocial domiciliari. 210h
  • UF0122: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents al domicili. 80h
  • UF0123: Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents. 50h
  • UF0124: Interrelació, comunicació i observació amb les persones dependents i el seu entorn. 80h
 • MF0251_2: Suports domiciliari i alimentació familiar. 100h
  • UF0125: Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents. 60h
  • UF0126: Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents. 40h
 • MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 120h
 • Formació Complementària Obligatòria. 40h

Requisits d'accès

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar del Graduat escolar, ESO o superior (*) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC)

(*) Titulacions

Per a accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2, es necessita que els/les interessats/des disposin d'una de les següents titulacions:

 • Títol en Graduat Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1r i 2n de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca. Tenir superada la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

IMPORTANT

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

SERSA Formació executa diferents Programes per facilitar-te la millor formació professional per a l'ocupació 100% subvencionada.
Consulta la nostra oferta formativa vigent.