CP Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

Photo by Bill Oxford on Unsplash
Photo by Bill Oxford on Unsplash

100% SUBVENCIONAT

Dirigit a: Persones treballadores en actiu o Persones en situació d'atur.
Durada: 450 hores
Modalitat: Presencial / Aula Virtual 
Inici previst: A confirmar
Horari: Matins / Tardes
On: Girona - Blanes - Roses - Figueres
Places limitades

De què podràs treballar

Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i sensorials
Cuidador/a de persones dependents en institucions
Gerocultor/a.


EN BREU TOTA LA INFORMACIÓ DE LA NOVA CONVOCATÒRIA 2021-2022

T'INTERESSA AQUEST CURS?
DEIXA'NS LES TEVES DADES I NOSALTRES ENS POSAREM EN CONTACTE


Què aprendràs en aquesta especialitat

 • Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
 • Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit.

Temari del curs

 • MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. 100h
  • UF0127: Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents. 30h
  • UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions. 70h
 • MF1017_2: Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions. 70h
 • MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. 70h
 • MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en Institucions. 130h
  • UF0129: Animació social de persones dependents en institucions. 30h
  • UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. 50h
  • UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. 50h
 • MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 80h

Requisits d'accès

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar del títol de Graduat Escolar, ESO o superior (*) o tenir superades les Proves de Competències Clau (PCC).

(*) Titulacions

Per accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2, es necessita que els interessats/des disposin d'una de les següents titulacions:

 • Títol en Graduat  Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1er i 2on de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca.Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.