Resolució de conflictes

Photo by krakenimages on Unsplash
Photo by krakenimages on Unsplash

Sigues capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Durada: 30 hores
Modalitat: Presencial
Calendari: del 14/10/2021 al 11/11/2021
Horari: dimarts i dijous, de 15.30 a 19 h
Docent: Esther Rodríguez
Dirigit a: Treballadors en actiu (es disposa d’alguna plaça per a treballadors a l’atur)
On: SERSA GIRONA (C. Empúries, 39)
Preu: GRATUÏT
Places limitades

CERTIFICACIÓ

A la finalització de la formació, sempre i quant l’alumne hagi superat l’avaluació del curs, rebrà un diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Acra i l’Administració subvencionadora del curs.

Per a la certificació, l'alumne haurà d'assistir al 75% la formació i superar l’avaluació final del curs.

REQUISITS I INSCRIPCIONS

Per a formalitzar la inscripció al curs és imprescindible presentar la següent documentació:

 • Annex 1: Sol·licitud de participació complimentat
 • Copia del DNI/NIE (les dues cares)
 • Copia de la capçalera de l'última nòmina (treballadors en actiu), document de demandant d'ocupació (aturats) o rebut de la quota d'autònoms (autònoms)

Com?

 • A les nostres oficines: Sersa Girona (C. Empúries, 39 de Girona)
 • o per correu electrònic (infoformacio@sersaonline.com)
 • o emplenant el formulari de PREINSCRIPCIÓ

La data límit per a l’admissió de les inscripcions és el 04/10/2021 (sempre i quan hi quedin places disponibles).

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Comprendre la naturalesa dels conflicte
 • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions
 • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictes
 • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes
 • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
 • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
 • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.
 • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

CONTINGUTS

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes

 • La comunicació interpersonal
 • Tipus de comunicacions
 • La comunicació eficaç
 • Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes

 • Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
 • Habilitats per a una comunicació eficaç.
 • Escolta activa, raport, feedback, el missatge.
 • L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
 • Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes

 • Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
 • Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
 • Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
 • Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
 • Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
 • Els diferents tipus de conflictes

4. Metodologia per resoldre conflictes

 • Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
 • La mediació i la negociació.
 • Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació

 • Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
 • Fases de la negociació
 • Preparació de la negociació
 • Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions
 • Estudi del mitjà
 • Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals
 • Planificació de la negociació
 • Avaluació de la relació de forces La identitat global
 • Els valors
 • Els estatuts
 • Els poders
 • Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
 • La banda de objectius
 • Conducció de la negociació
 • Discussió
 • La informació en la negociació
 • Problemes de forma
 • Propostes

Curs subvencionat per:

Organitza: