Formació ocupacional per a persones desocupades

Els cursos de Formació Professional per a l'Ocupaciól estan dirigits a persones treballadores en actiu o en situació d'atur. Són programes formatius teoricopràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants.

Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d'especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en empreses.

Les nostres especialitats són el Certificat de Professionalitat de nivell 2:

 • (SSCS0208) d'Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials.
 • (SSCS0108) Atenció sociosanitària a persones al Domicili.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.  

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul.

 

Requisits per accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2

 • Títol en Graduat  Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1er i 2on de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca.Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

A més, cal tenir en compte el següent:

 • Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

FORMACIÓ ACTUAL 2021

Aquesta nova convocatòria es realitzarà en la modalitat  Presencial-Aula Virtual.

L’Aula Virtual és un entorn d’aprenentatge on el tutor-formador i els participants interactuen, en temps real, a través de les videoconferències que es realitzaran a la nostra plataforma Moodle.

La formació consistirà en 4 sessions setmanals de 3 hores a l’Aula Virtual i 1 sessió presencial de 4 i 5 hores a les nostres instal·lacions. L’avaluació final de cada mòdul formatiu es realitzarà presencialment.

Cliqueu al curs que us interessa

Certificat de Professionalitat nivell 2
Certificat de Professionalitat nivell 2

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials

GIRONA | BLANES

FIGUERES | ROSES

Certificat de Professionalitat nivell 2
Certificat de Professionalitat nivell 2

(SSCS0108) Atenció Sociosanitària a Persones al Domicili

 

GIRONA

 

Calendari proves d'avaluació Competències Clau

 

 

Cursos subvencionats adreçats a persones en situació d'atur