CP Atenció Sociosanitària a persones al Domicili

 

Què aprendràs en aquesta especialitat

Ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili persones amb necessitats especials de salut física, psíquica i social, aplicar les estratègies i els procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats.

Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats. 

Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència.

 

De què podràs treballar

 • Auxiliar d'ajuda a domicili
 • Assistent d'atenció domiciliària
 • Cuidador de persones grans, discapacitats, convalescents al domicili.

 

Temari del curs

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. 170h

 • UF0119: Característiques i necessitats d'atenció higiènico-sanitària de les persones dependents. 70h
 • UF0120: Administració d'aliments i tractaments a persones dependents al domicili. 50h
 • UF0121:  Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents a domicili. 50h

MF0250_2: Atenció i suports psicosocial domiciliari. 210h

 • UF0122: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents al domicili. 80h
 • UF0123: Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents. 50h 
 • UF0124: Interrelació, comunicació i observació amb les persones dependents i el seu entorn. 80h

MF0251_2: Suports domiciliari i alimentació familiar. 100h

 • UF0125: Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents. 60h
 • UF0126: Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents. 40h

 

(SSCS0108) Atenció Sociosanitària a persones al domicili

(SSCS0108) Atenció Sociosanitària a persones al domicili

Inici: 27/01/2021

Horari previst Aula Virtual: 9-12h

Horari previst Presencial: 9-14h

Documentació a adjuntar al formulari de preinscripció

Fotocòpia visible del DNI/NIE per les dues bandes (Format DIN-A4).

Document de l'Oficina de Treball actualitzat DARDO

Fotocòpia de la titulació reglada (EGB,ESO o superior) Consulta els requisits

Currículum

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. Si no ho estan, no cal adjuntar-ho.

S'entendrà que l'interessat/da ha de realitzar les proves de competències clau. 

Poseu "Sense titulació" a l'apartat Estudis del formulari

 

 

Curs subvencionats adreçat a persones en situació d'atur