Formació ocupacional per a persones treballadores en actiu

PROPERA FORMACIÓ 2021

Aquesta nova convocatòria es realitzarà en la modalitat  Presencial-Aula Virtual.

L’Aula Virtual és un entorn d’aprenentatge on el tutor-formador i els participants interactuen, en temps real, a través de les videoconferències que es realitzaran a la nostra plataforma Moodle.

La formació consistirà en 4 sessions setmanals de 3 hores a l’Aula Virtual i 1 sessió presencial de 4 hores a les nostres instal·lacions. L’avaluació final de cada mòdul formatiu es realitzarà presencialment.

Certificat de Professionalitat nivell 2

Certificat de Professionalitat nivell 2

Curs modul·lar

(SSCS0208) Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials (370h)

 07/04/2021 - 13/10/2021

Horari Aula Virtual: 15:30 - 18:30-19:00h

Horari Presencial: 15:30 - 19:30-20:00h

 

Girona C/Empúries. 39

 

PREINSCRIPCIONS

1: Descarrega't l'Annex 1  imprimeix-lo i emplena'l

2. Adjunta Fotocòpia visible del DNI/NIE per les dues bandes

3: Adjunta la Nòmina o rebut d'autònoms

4. Adjunta la Fotocòpia de la titulació reglada (EGB,ESO o superior) 

5. Adjunta el Currículum

Envia tota la documentació juntament amb l'Annex 1 al correu infofomacio@sersaonline.com posant d'assumpte: PREINSCRIPCIÓ CURS TREBALLADORS EN ACTIU

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. Si no ho estan, no cal adjuntar-ho. S'entendrà que l'interessat/da ha de realitzar les proves de competències clau. 

Requisits per accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2

 • Títol en Graduat  Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1er i 2on de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca.Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

A més, cal tenir en compte el següent:

 • Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

La Formació Contínua per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l’exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

L'oferta ha d'atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s'ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social.

El Consorci impulsa i gestiona programes de formació, tant sectorials com transversals, i altres programes de qualificació professional com l’acreditació de competències professionals o les accions de suport de la formació.

 • Programes de formació de caràcter transversal
  Estan constituïts per accions formatives dirigides a l’obtenció de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica per donar resposta a les tendències identificades i afavorir l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors.

 • Programes de formació de caràcter sectorial 
  Estan constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d’interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació del mateix.

També ha de facilitar l'obtenció de Certificats de Professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

La nostra especialitat és el Certificat de Professionalitat de nivell 2:

 • Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials

 

 

Convocatòria 2019-2020

Accions formatives realitzades

SECTORIALS

 • Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (370h) 12/12/2019 - 20/10/2020 

TRANSVERSALS

 • Reciclatge de primers auxilis (10h) 21/07/2020 - 22/07/2020 
 • Manipulació d'aliments (10h) 23/07/2020 - 24/07/2020
 • Manipulació d'aliments (10h)  17/09/2020 - 18/09/2020 
 • Primers auxilis (30h) 04/11/2020 - 27/11/2020 

 

 

Cursos subvencionats adreçats a persones treballadores en actiu