Formació ocupacional per a treballadors en actiu

Els objectius principals de la FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA per a treballadors són:

» Capacitar als treballadors i treballadores als canvis de processos productius.

» Adquirir nous coneixements i millorar la competitivitat empresarial.

» Garantitzar la formació al llarg de la vida.

 

Formació contínua 2020

SERSA FORMACIÓ FIGUERES C/Borrassà, 13 Figueres

Cursos subvencionats per a persones treballadores en actiu

Manipulació d'aliments (10h) Temari

INICIO - FINALIZACIÓN DIES HORARI

17/09/2020 - 18/09/2020

Dijous i divendres

15:00 a 20:00h

Places mínimes: 15 / Places per a aturats: 3

INSCRIPCIONS OBERTES - PLACES DISPONIBLES

• Inscripcions presencialment a SERSA FORMACIÓ GIRONA C/Empúries, 39 amb el DNI/NIE i l'última nòmina.

• Online: Descarrega el document d'inscripció, emplena'l i evnia'l escanejat a ely.formacio@sersaonline.com

Adjunta la còpia del DNI/NIE per les dues cares i l'última nòmina.

 

Properament...

Primers auxilis (30h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

 

 

SERSA FORMACIÓ C/Empúries, 39 Girona

Cursos subvencionats per a persones treballadores en actiu

Reciclatge de primers auxilis (10h) Temari

FINALITZAT

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
21/07/2020 - 22/07/2020 Dimarts i dimecres 15:00 a 20:00h

Places mínimes: 15 / Places per a aturats: 2

Manipulació d'aliments (10h) Temari

FINALITZAT

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
23/07/2020 - 24/07/2020 Dijous i divendres 15:00 a 20:00h

Places mínimes: 15 / Places per a aturats: 3

 

 

REPRENEM LA FORMACIÓ A L'AULA VIRTUAL (COVID-19)

Certificat de professionalitat de nivell 2

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIOSN SOCIALS (370h) (veure fitxa)

GIRONA

C/Empúries, 39

Inici presencial Inici online Horari videoconferència

12/12/2019

MF1019_2 1/06/2020

Segueix amb MF1016_2

DLL - DV 16:00h

 

 

 

 

CURSOS FINALITZATS

 

Curs Horari Dies Inici Finalitzacio
Malalts terminals i cures pal·liatives (25h)

Primer dia 15 a 20h

La resta 15:30 a 19:30h

Dilluns, dimecres i divendres 20/11/2019 02/12/2019

 

 

 

 

 

 

Cursos subvencionats per a persones treballadores en actiu