Formació ocupacional per a treballadors en actiu

Els objectius principals de la FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA per a treballadors són:

» Capacitar als treballadors i treballadores als canvis de processos productius.

» Adquirir nous coneixements i millorar la competitivitat empresarial.

» Garantitzar la formació al llarg de la vida.

NOUS CURSOS

Formació contínua 2020

TOTA LA FORMACIÓ ESTÀ SUSPESA FINS A NOU AVIS (COVID-19)

GIRONA C/Empúries, 39

Animació sociocultural (25h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Manipulació d'aliments (10h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Gestió de l'estrés (20h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Reciclatge de primers auxilis (10h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Serveis assistencials en salut mental (40h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Comunicació augmentativa en persones amb discapacitat (25h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Estimulació cognitiva a persones de la tercera edat (15h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

 

FIGUERES C/Borrassà, 13

Intel·ligència emocional (30h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Cures auxiliars d'infermeria en geriatria (20h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Primers auxilis (30h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Malalts terminals i cures pal·liatives (25h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Cures auxiliars al pacient amb lesions cutànies (20h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Reciclatge de primers auxilis (10h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

Manipulació d'aliments (10h) Temari

INICI - FINALITZACIÓ DIES HORARI
- - -

 

CURSOS INICIATS / FINALITZATS

Certificat de professionalitat de nivell 2

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIOSN SOCIALS (370h) (veure fitxa)

GIRONA

C/Empúries, 39

Inici Finalització Horari

12/12/2019

14/05/2020

DLL - DV 15:30-19:30h

INICIAT / SENSE PLACES

 

 

 

 

Curs Horari Dies Inici Finalitzacio
Malalts terminals i cures pal·liatives (25h)

Primer dia 15 a 20h

La resta 15:30 a 19:30h

Dilluns, dimecres i divendres 20/11/2019 02/12/2019

 

 

 

 

 

 

Cursos subvencionats per a persones treballadores en actiu