Formació ocupacional per a treballadors en actiu

Els objectius principals de la FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA per a treballadors són:

» Capacitar als treballadors i treballadores als canvis de processos productius.

» Adquirir nous coneixements i millorar la competitivitat empresarial.

» Garantitzar la formació al llarg de la vida.

 

PROPERES FORMACIONS

Curs Horari Dies Inici Finalitzacio
Malalts terminals i cures pal·liatives (25h)

Primer dia 15 a 20h

La resta 15:30 a 19:30h

Dilluns, dimecres i divendres 20/11/2019 02/12/2019

Objectius

Objectius generals:
- Conèixer el concepte de malaltia terminal

- Identificar com a unitat a tractar la persona atesa i la seva família
 
Objectius específics:
- Identificar els efectes secundaris al tractament farmacològic
- Adaptar les cures a la persona atesa segons la planificació dels professionals sanitaris, adequant-se a la situació del pacient
- Conèixer els drets de la persona i el document de voluntats anticipades
- Reconèixer les etapes del dol i com es presenten en la persona atesa i la família.

Continguts:

1. La persona amb malaltia terminal i la família
2. Fases de la malaltia  en el final de la vida
3. La planificació de les cures a la persona moribunda
4. Els efectes secundaris al tractament en el pacient oncològic en el final de la vida
5. El document de voluntats anticipades
6. Les fases del dol segons Elizabeth Kübler-Ross

 

FORMACIONS SETEMBRE EXAHURIDES

 

FORMACIONS OCTUBRE (SENSE PLACES DISPONIBLES)