Aproximació a la salut mental 21.2 Girona

Adquireix els coneixements i estratègies bàsiques en relació al benestar i la salut mental d'aplicació a l'àmbit professional.

GIRONA
Presencial - 10 hores

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Durada:
  • 10 h
 • Modalitat:
  • Presencial
 • Lloc d'impartició:
  • Girona (C. Empúries, 39)
 • Expedient:
  • PS20210070
 • Curs promogut i subvencionat per:
  • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE

OBJECTIU GENERAL

Dotar de coneixements i estratègies bàsiques en relació al benestar i la salut mental d'aplicació a l'àmbit professional.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Sensibilitzar sobre la importància del benestar i la salut mental.
 • Conèixer les principals característiques i necessitats per un adient benestar i salut mental.
 • Conèixer i incorporar la perspectiva dels drets, la igualtat d'oportunitats i l'equitat en salut mental i
 • identificar possibles actituds i accions discriminatòries.
 • Aprofondir en la diversitat i especificitats de la salut mental.
 • Incorporar pautes i estratègies de relació i comunicació en salut mental.
 • Conèixer i incorporar actituds i habilitats alineades amb les necessitats i els drets en salut mental.
 • Contribuir a desfer falses creences, mites, prejudicis i estigmes en referència a la salut mental.

CONTINGUTS

1. Introducció al benestar i la salut mental: nocions bàsiques.

2. El benestar i la salut mental i la seva relació amb el projecte vital de cada persona.

3. Els drets, la igualtat d'oportunitats i l'equitat en salut mental.

4. Gestió relacional, emocional i actituds personals en salut mental.

5. Característiques i rellevància dels estils de comunicació en salut mental.

6. Importància i efectes d'una correcta salut mental en les esferes social, educativa, formativa i laboral.

7. Les creences, els mites, els prejudicis i l'estigmatització vinculades amb la salut mental.

8. La promoció i prevenció en salut mental:
8.1. Elements facilitadors
8.2. Vulnerabilitat i risc.
8.3. Factors limitadors i desestabilitzadors.
8.4. Factors correctors.
8.5. Nivells de prevenció.

9. Afectacions i alteracions de la salut mental:
9.1. Diversitat.
9.2. Tipologies.
9.3. Prevalences.
9.4. Impacte.

10. Els suports: tipologies i adequació.

CERTIFICACIÓ

A la finalització de la formació, sempre i quant l’alumne hagi superat l’avaluació del curs, rebrà un diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Sersa Formació i l’Administració subvencionadora del curs.

Per a la certificació, l'alumne haurà d'assistir al 75% la formació i superar l’avaluació final del curs.

COM INSCRIURE'M

Per a formalitzar la teva inscripció al curs és imprescindible presentar a les oficines de Sersa Girona (C. Empúries, 39 · T. 972 40 00 81) o enviar escanejada al correu formacio2@sersaonline.com la següent documentació:

 • Annex 1: Sol·licitud de participació complimentat
 • Copia del DNI/NIE (les dues cares)
 • Copia de la capçalera de l'última nòmina (treballadors), rebut de la quota d'autònoms (autònoms) o document de demandant d'ocupació (aturats).

PLACES LIMITADES

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

També pots omplir el següent formulari i nosaltres et truquem!


Curs subvencionat per: