Atenció a la gent gran a les residències per COVID-19 27.2 Figueres

Coneix les pautes ràpides d’actuació per atendre les necessitats bàsiques de les persones que viuen en aquests espais en un entorn de pandèmia.

FIGUERES TARDES
Presencial - 15 hores

Període d'inscripció
 • TANCAT
Durada:
 • 15 h
Modalitat:
 • Presencial
Lloc d'impartició:
 • Figueres (C. Borrassà, 13)
Expedient:
 • PS20210070
Curs promogut i subvencionat per:
 • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE

OBJECTIUS

 • Familiaritzar-se amb alguns dels elements fonamentals en la nostra incorporació professional en residències en el marc de Covid-19.
 • Conèixer les pautes ràpides d’actuació per atendre les necessitats bàsiques de les persones que viuen en una residència en un entorn de Covid-19.
 • Conèixer les mesures de prevenció i de seguretat per a reduir riscos, especialment els específics per l’activitat professional a desenvolupar.

CONTINGUTS

1. SITUACIÓ ACTUAL
1.1. Necessitats derivades de la situació actual (iniciativa, proactivitat, positivisme...).
1.2. Condicions de les residències avui en el marc de Covid-19.

2. SEGURETAT I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
2.1. Equips de Protecció Individual: elements de seguretat associats, seqüència de col·locació i retirada.
2.2. Criteris a tenir present en la neteja i desinfecció de material que s’utilitza de pacients amb Covid-19 o sospita.
2.3. Informació bàsica del protocol per l’entrada i sortida de la residencia.

3. COMUNICACIÓ I GESTIÓ EMOCIONAL
3.1. Qüestions i dilemes pràctics del seu dia a dia.
3.2. Criteris de comunicació i relació, en especial en situació de confinament i d’aïllament  d’algunes persones dins les pròpies residències.
3.3. Consells en la gestió de les pròpies emocions.

COM INSCRIURE'M

Per a formalitzar la teva inscripció al curs és imprescindible presentar a les oficines de Sersa Figueres (C. Borrassà, 13 · T. 666 100 625) o enviar escanejada al correu angels@sersaonline.com la següent documentació:

 • Annex 1: Sol·licitud de participació complimentat
 • Copia del DNI/NIE (les dues cares)
 • Copia de la capçalera de l'última nòmina (treballadors), rebut de la quota d'autònoms (autònoms) o document de demandant d'ocupació (aturats).

PLACES LIMITADES

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

També pots omplir el següent formulari!

CERTIFICACIÓ

A la finalització de la formació, sempre i quant l’alumne hagi superat l’avaluació del curs, rebrà un diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Sersa Formació i l’Administració subvencionadora del curs.

Per a la certificació, l'alumne haurà d'assistir al 75% la formació i superar l’avaluació final del curs.


Curs subvencionat per: