CP Atenció Sociosanitària a persones al Domicili FOAP2021 010

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (SSCS0108)
Dirigit prioritariament a TREBALLADORS/ES EN SITUACIÓ D'ATUR

PRESENCIAL / AULA VIRTUAL
640 HORES
GIRONA - MATINS

Període d'inscripció
 • TANCAT
Durada:
 • 520 h + 120 h de pràctiques en empreses
Modalitat:
 • Presencial / Aula virtual
Horari lectiu:
 • De 9 a 14h
Lloc d'impartició:
 • Girona (C. Empúries, 39)
Inici:
 • 16/01/2023
Convocatòria:
 • 2022
Curs promogut per:
 • Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC
Curs promogut i subvencionat per:
 • Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Educación y Formación Profesional
Nº de places:
 • 15

De què podràs treballar

 • Auxiliar d'ajuda a domicili
 • Assistent d'atenció domiciliària
 • Cuidador de persones grans, discapacitats, convalescents al domicili

Què aprendràs en aquesta especialitat

 • Ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili persones amb necessitats especials de salut física, psíquica i social, aplicar les estratègies i els procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats.
 • Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència.

Temari del curs

 • MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. 170h
  • UF0119: Característiques i necessitats d'atenció higiènico-sanitària de les persones dependents. 70h
  • UF0120: Administració d'aliments i tractaments a persones dependents al domicili. 50h
  • UF0121:  Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents a domicili. 50h
 • MF0250_2: Atenció i suports psicosocial domiciliari. 210h
  • UF0122: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents al domicili. 80h
  • UF0123: Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents. 50h
  • UF0124: Interrelació, comunicació i observació amb les persones dependents i el seu entorn. 80h
 • MF0251_2: Suports domiciliari i alimentació familiar. 100h
  • UF0125: Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents. 60h
  • UF0126: Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents. 40h
 • MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 120h
 • Formació Complementària Obligatòria. 40h

Requisits d'accès

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar del Graduat escolar, ESO o superior (*) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC)

(*) Titulacions

Per a accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2, es necessita que els/les interessats/des disposin d'una de les següents titulacions:

 • Títol en Graduat Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1r i 2n de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca. Tenir superada la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

IMPORTANT

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

COM SOL·LICITAR LA TEVA PLAÇA

És imprescindible presentar a la DELEGACIÓ on vulgui cursar la formació, la següent documentació: 

 • Original i fotocopia del DNI o NIE
 • Document de Demanda d’Ocupació (DARDO) actualitzat. Trobaràs informació de com sol·licitar-ho AQUÍ.
 • Currículum
 • Original i fotocòpia de la titulació acadèmica reglada mínima requerida (EGB,ESO o superior)

També pots fer-nos arribar la documentació mitjançant el següent formulari → SOL·LICITUD DE PLAÇA. Recorda portar els originals en el moment de l'entrevista. 

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.
La Sol·licitud de Places no assegura la participació a la formació. 
SERSA es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs que no hagi assolit un mínim de participants.

Curs subvencionat per:

Programa de Formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP).