CP Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials GIRONA - FPO DUAL 2021

Treballar i formar-se alhora és possible!

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Durada:
  • 470 h
 • Modalitat:
  • Presencial
 • Horari lectiu:
  • De 15 a 20h
 • Lloc d'impartició:
  • Girona (C. Empúries, 39)
 • Finalització:
  • 28/02/2023
 • Convocatòria:
  • 2021
 • Curs promogut i subvencionat per:
  • Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE

De què podràs treballar

 • Cuidador/a de persones amb diversitat funcional (discapacitat física, psíquica i sensorial)
 • Cuidador/a de persones en situació de dependència en institucions
 • Gerocultor/a

Què aprendràs en aquesta especialitat

 • Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
 • Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit.

Temari del curs

 • MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. 100h
  • UF0127: Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents. 30h
  • UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions. 70h
 • MF1017_2: Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions. 70h
 • MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. 70h
 • MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en Institucions. 130h
  • UF0129: Animació social de persones dependents en institucions. 30h
  • UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. 50h
  • UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. 50h
 • Formació Complementària Obligatòria. 40h
 • Aprendre a aprendre: 60 h

Requisits d'accès

El Procés de selecció es durà a terme d'acord a la base 7 de l'Ordre EMT/220/2021 i l'art. 5 de la convocatòria (EMT/3633/2021).

Requisits específics:

 • Persones joves d'entre 16 i 29 anys que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 2, amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.

 • Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d'inici de la relació laboral i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.

IMPORTANT

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

COM SOL·LICITAR LA TEVA PLAÇA

1. És imprescindible presentar, per correu electronic a ingrid@sersaonline.com, la següent documentació: 

 • Original i fotocopia del DNI / NIE
 • Document de Demanda d’Ocupació (DARDO) actualitzat. Trobaràs la informació de com sol·licitar l'alta o la renovació, AQUÍ.
 • Currículum
 • Original i fotocòpia de la titulació acadèmica reglada mínima requerida (ESO o superior) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC).

També pots presentar la documentació a la delegació més propera!

2. Un cop revisada la documentació, et donarem cita per fer l'entrevista amb el nostre equip tècnic. Recorda portar els documents originals en el moment de l'entrevista. En cas de no disposar de titulació homologada, et citarem per realitzar les PCC.

SERSA GIRONA
C. Empúries, 39
17005 Girona
T. 673 854 237 / 972 400 081
Dilluns a divendres, de 8 a 20h

SERSA BLANES
C. Pare Puig, 1
17300 Blanes
T. 678 515 288
Dilluns a Divendres, 8 a 15h

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.
La Sol·licitud de Places no assegura la participació a la formació. 

Curs subvencionat per:

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – SOC, amb fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE“.


Normativa

 • Resolució EMT/3633/2021, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)
 • Ordre EMT/220/2021, de data 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)