MF1016: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional (OF20210027 2.2)

TARDES. Mòdul formatiu del Certificat de Profesionalitat d'Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions socials (SSCS0208).
Convocatòria de programes mixtos d'orientació i formació. Expedient OF20210027

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Durada:
  • 100 h
 • Modalitat:
  • Presencial / Aula virtual
 • Horari lectiu:
  • De 15.30 a 19.30h
 • Lloc d'impartició:
  • Girona (C. Empúries, 39)
 • Curs promogut i subvencionat per:
  • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya

Temari del curs

UF0127: Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30h)

 • Intervenció en l'atenció a les persones en situació de dependència i el seu entorn.
 • Protocols d'actuació en la recepció i acollida de residents.
 • Atenció integral a la intervenció.

UF0128: Suport a l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions (70h)

 • Participació en la preparació d'activitats en institucions socials.
 • Organització d'activitats en institucions socials.
 • Participació en l'organització funcional en una institució sociosanitària.
 • Col·laboració en el pla de cures individualitzat i la documentació bàsica de treball.

Requisits d'accès

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar del Graduat escolar, ESO o superior (*) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC)

(*) Titulacions

Per a accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2, es necessita que els/les interessats/des disposin d'una de les següents titulacions:

 • Títol en Graduat Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1r i 2n de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca. Tenir superada la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

IMPORTANT

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

Com formalitzar la inscripció?

És imprescindible presentar a les nostres oficines (Sersa Girona · C. Empúries, 39 de Girona) la següent documentació: 

 • Copia del DNI o NIE
 • Copia de la capçalera de l’última nòmina y la Vida Laboral (si estàs en actiu) o de l'últim rebut d’autònoms (si ets autònom/freelance) o del Document de Demanda d’Ocupació -DARDO- (si estàs a l’atur)
 • Còpia de la titulació acadèmica mínima requerida

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

SERSA es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs que no hagi assolit un mínim de participants.

Curs subvencionat per:

Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya