CP Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials BLANES - FPO DUAL

Treballar i formar-se alhora és possible!

Dirigit a joves (de 16 a 29 anys) en situació d'atur.

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Durada:
  • 1 any
 • Modalitat:
  • Presencial
 • Lloc d'impartició:
  • Laboral: A confirmar centre de treball
  • Formació: Blanes (C. Montblanc, 9)
 • Inici:
  • Gener 2023
 • Finalització:
  • Desembre 2023
 • Expedient:
  • SOC063/22/000060
 • Nº de places:
  • 15

De què podràs treballar

 • Cuidador/a de persones amb diversitat funcional (discapacitat física, psíquica i sensorial)
 • Cuidador/a de persones en situació de dependència en institucions
 • Gerocultor/a

Què aprendràs en aquesta especialitat

 • Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
 • Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit.

Temari del curs

 • MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. 100h
  • UF0127: Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents. 30h
  • UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions. 70h
 • MF1017_2: Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions. 70h
 • MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. 70h
 • MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en Institucions. 130h
  • UF0129: Animació social de persones dependents en institucions. 30h
  • UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. 50h
  • UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. 50h
 • Formació Complementària Obligatòria. 40h
 • Aprendre a aprendre: 60 h

Requisits d'accès

Requisits específics:

 • Persones joves d'entre 16 i 29 anys que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 2, amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.

 • Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d'inici de la relació laboral i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.

IMPORTANT

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

Com sol·licitar la teva plaça

1. És imprescindible presentar a les nostres oficines la següent documentació

 • Original i fotocopia del DNI / NIE
 • Document de Demanda d’Ocupació (DARDO) actualitzat. Trobaràs informació de com sol·licitar-ho (Alta o Renovació), AQUÍ.
 • Currículum
 • Original i fotocòpia de la titulació acadèmica reglada mínima requerida (ESO o superior) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC).

2. Un cop revisada la documentació, et donarem cita per fer l'entrevista amb el nostre equip tècnic. Recorda portar els documents originals en el moment de l'entrevista. En cas de no disposar de titulació homologada, et citarem per realitzar les PCC.

Més informació

SERSA BLANES
C. Montblanc, 9
17300 Blanes
T. 678 515 288
vivian@sersaonline.com

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.
La Sol·licitud de Places no assegura la participació a la formació. 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

NORMATIVA

 • ORDRE EMT/220/2021, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL), modificada per ORDRE EMT/165/2022, de 5 de juliol 2022.
 • RESOLUCIÓ EMT/2322/2022, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL). (ref. BDNS 639866), modificada per RESOLUCIÓ EMT/3460/2022, de 2 de novembre 2022

Confirma les teves dades i ens posem en contacte amb tu!

Disposes de vehicle propi?*
A quina delegació voldries rebre la formació?*