MF1017_2: Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions (OF20210027 5.2)

TARDES. Mòdul formatiu del Certificat de Profesionalitat d'Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions socials (SSCS0208).
Convocatòria de programes mixtos d'orientació i formació. Expedient OF20210027

Dirigit preferentment a:
 • Treballadors/es en situació d'ERTO (actual o anterior)
També disposem de places per a:
 • Persones en actiu (règim general, autònoms) i persones en situació d'atur.
 • Aquest darrers col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació. Consulta disponibilitat.
Modalitat:
 • Presencial / Aula virtual
Lloc d'impartició:
 • Girona (C. Empúries, 39)
Inici previst:
 • febrer 2022
Durada:
 • 70 h
Horari lectiu:
 • De 15.30 a 19.30h
Curs subvencionat per:
 • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya

Temari del curs

 • Realització de la higiene i neteja de la persona dependent i del seu entorn en institucions.
 • Manteniment de l'ordre i condicions higièniques de l'habitació de l'usuari.
 • Administració d'aliments i recollida d'eliminacions en institucions.

Requisits d'accès

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar del Graduat escolar, ESO o superior (*) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC)

(*) Titulacions

Per a accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2, es necessita que els/les interessats/des disposin d'una de les següents titulacions:

 • Títol en Graduat Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1r i 2n de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca. Tenir superada la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

IMPORTANT

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

Estàs interessat/da en aquesta formació?

Omple els següent formulari de contacte

Com formalitzar la inscripció?

És imprescindible presentar a les nostres oficines (Sersa Girona · C. Empúries, 39 de Girona) la següent documentació: 

 • Copia del DNI o NIE
 • Copia de la capçalera de l’última nòmina y la Vida Laboral (si estàs en actiu) o de l'últim rebut d’autònoms (si ets autònom/freelance) o del Document de Demanda d’Ocupació -DARDO- (si estàs a l’atur)
 • Còpia de la titulació acadèmica mínima requerida

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

SERSA es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs que no hagi assolit un mínim de participants.

Curs subvencionat per:

Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya