Política de Qualitat

La Direcció General de SERSA FORMACIÓ, és empresa especialitzada és una cooperativa d’Iniciativa Social creada a Girona l’any 1987 per la prestació de Serveis Socials. L’any 1989 es crea una estructura especialitzada en la formació teòrica pràctica de la feina sociosanitària i geriàtrica: SERSA Formació. A l’any 2011 aquesta estructura adquireix un nou centre per a poder impartir Certificats de Professionalitat de la família Servei d’Atenció a la Comunitat.

Mitjançant els nostres coneixements i metodologia, procurem que el resultat sigui el més òptim i rendible possible, aconseguint sempre la satisfacció del client. La nostra activitat és la següent:

“Gestió i impartició de les accions formatives de Formació Professional Ocupacional (SOC i Consorci per la Formació Contínua de Catalunya)”

“Gestió i impartició d’accions formatives per la millora contínua de la formació dels treballadors (FUNDAE i Consorci per la Formació Contínua de Catalunya)”

“Execució Formació Professional ocupacional Dual dirigit a joves”

Per tant, la Direcció General de SERSA FORMACIÓ,  estableix les següents directrius:

  • Complir els requisits legals i reglamentaris que ens apliquin, així com de client, en tots els àmbits empresarials.
  • Mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat, que garanteixi la Qualitat dels nostres cursos, d’acord amb les normes ISO 9001:2015
  • Millorar contínuament l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, mitjançant l’exercici d’aquesta Política i Objectius de la Qualitat i els resultats de les Auditories, Accions Correctives, Accions Preventives i la Revisió per la Direcció.
  • Involucrar activament al personal, mitjançant programes de formació, motivació i participació, garantint una correcta capacitació pel bon desenvolupament de les tasques i responsabilitats relacionades a cada lloc de treball.
  • Mantenir una estructura d’empresa flexible, amb bona comunicació interna, entre els diferents nivells jeràrquics, i externa, que sigui capaç d’adaptar-se als canvis de les necessitats dels clients, del mercat i de la normativa que aplica.
  • Comunicar internament i externa el contingut d’aquest document de Política de Qualitat i revisar periòdicament l’adequació de la mateixa a la realitat del moment i que sigui marc de referència per establir i revisar els objectius de Qualitat.

La direcció de SERSA FORMACIÓ,
A 24 de novembre de 2022