FOAP

Programa de Formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP).

Formació d’oferta en àrees prioritàries

El programa de formació d'oferta en àrees prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral.

L’objectiu d’aquest programa és: per mitjà d’una formació personalitzada subvencionada, afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores.

Persones destinatàries de les accions formatives 

Les persones destinatàries de les accions formatives finançades amb aquest programa són, prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO) i també: 

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys)
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret. 
  • Persones amb baixa qualificació professional. 
  • Joves menors de 30 anys. 
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activació per a l'Ocupació i d'altres que comportin l'obligació o compromís de participar en cursos de formació professional per a l'ocupació, dins de les polítiques actives d'ocupació.

SERSA,SCCL executa Programes de Formació Professional per a l’Ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP) promogut i impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançat pel Ministerio de Educación y Formación Profesional.

NORMATIVA

  • Resolució EMT/2167/2022, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP)
  • Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de Programes de Formació Professional per a l'Ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC núm. 8252 Ordre publicat el 22/10/2020)
  • Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries —adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades— que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Més informació a GENCAT.CAT