CP Atenció Sociosanitària a persones al Domicili FOAP2022 Blanes

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (SSCS0108)
Dirigit prioritariament a TREBALLADORS/ES EN SITUACIÓ D'ATUR

INICI 16/03/2023
PRESENCIAL
640 HORES
BLANES - MATINS

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Durada:
  • 520 h + 120 h de pràctiques en empreses
 • Modalitat:
  • Presencial
 • Horari lectiu:
  • De 9 a 14h
 • Lloc d'impartició:
  • Blanes (C. Montblanc, 9)
 • Expedient:
  • SOC037/22/000275
 • Curs promogut i subvencionat per:
  • Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - SOC
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
 • Nº de places:
  • 15

De què podràs treballar

 • Auxiliar d'ajuda a domicili
 • Assistent d'atenció domiciliària
 • Cuidador de persones grans, discapacitats, convalescents al domicili

Què aprendràs en aquesta especialitat

 • Ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili persones amb necessitats especials de salut física, psíquica i social, aplicar les estratègies i els procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats.
 • Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència.

Temari del curs

 • MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. 170h
  • UF0119: Característiques i necessitats d'atenció higiènico-sanitària de les persones dependents. 70h
  • UF0120: Administració d'aliments i tractaments a persones dependents al domicili. 50h
  • UF0121:  Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents a domicili. 50h
 • MF0250_2: Atenció i suports psicosocial domiciliari. 210h
  • UF0122: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents al domicili. 80h
  • UF0123: Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents. 50h
  • UF0124: Interrelació, comunicació i observació amb les persones dependents i el seu entorn. 80h
 • MF0251_2: Suports domiciliari i alimentació familiar. 100h
  • UF0125: Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents. 60h
  • UF0126: Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents. 40h
 • MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 120h
 • Formació Complementària Obligatòria. 40h

Requisits d'accès

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar del Graduat escolar, ESO o superior (*) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC)

(*) Titulacions

Per a accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2, es necessita que els/les interessats/des disposin d'una de les següents titulacions:

 • Títol en Graduat Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1r i 2n de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca. Tenir superada la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

IMPORTANT

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

COM SOL·LICITAR LA TEVA PLAÇA

És imprescindible presentar a la DELEGACIÓ on vulgui cursar la formació, la següent documentació: 

 • Original i fotocopia del DNI o NIE
 • Document de Demanda d’Ocupació (DARDO) actualitzat. Trobaràs informació de com sol·licitar-ho AQUÍ.
 • Currículum
 • Original i fotocòpia de la titulació acadèmica reglada mínima requerida (EGB,ESO o superior)

Recorda portar els originals en el moment de l'entrevista. 

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.
La Sol·licitud de Places no assegura la participació a la formació. 
SERSA es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs que no hagi assolit un mínim de participants.

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional“. Programa de Formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP).
“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional“. Programa de Formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP).