Formació contínua per a persones treballadores ocupades - formal 2023

Programa de formació professional de caràcter transversal, d'especialitats de l'oferta de formació formal, per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

La formació contínua per a persones treballadores ocupades busca oferir una formació que satisfaci les necessitats de productivitat i competitivitat de les empreses, així com les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal.

El Consorci ofereix programes de formació formal i no formal que inclouen accions formatives sectorials i transversals, així com certificats de professionalitat i reconeixement de competències adquirides per l'experiència laboral.

Aquesta oferta formativa complementa la formació programada per les empreses i està dirigida també a persones treballadores autònomes i de l'economia social.

Certificats de Professionalitat (formal)

Els certificats de professionalitat són formacions oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

La formació per a la seva obtenció s'estructura en mòduls formatius, incloent sempre un mòdul de pràctiques.

Els certificats de professionalitat es poden obtenir a través de l'acreditació de l'experiència professional i formativa o a través de la formació, que es pot obtenir a través del Consorci per a persones treballadores en actiu i el SOC per a persones en atur.

El Consorci ofereix cursos per a l'obtenció dels certificats de professionalitat a través de centres formatius acreditats, com el nostre.

SERSA, SCCL realitza cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb fons del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

NORMATIVA:

  • ORDRE EMT/214/2023, de 6 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional de l'àmbit laboral associats al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

  • RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2023, per la qual s'obre la convocatòria de 2023 dels programes de formació professional de l’àmbit laboral associats al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 720901).