MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional 30.6 Blanes

Mòdul formatiu del Certificat de Profesionalitat d'Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions socials.

Dirigit prioritàriament a persones treballadores en actiu.

Presencial / Aula virtual
100 hores
Blanes

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Durada:
  • 100 h
 • Modalitat:
  • Presencial / Aula virtual
 • Lloc d'impartició:
  • Blanes (C. Montblanc, 9)
 • Expedient:
  • PQ20220030
 • Curs promogut i subvencionat per:
  • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
 • Nº de places:
  • 13

Temari del curs

UF0127: Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30h)

 • Intervenció en l'atenció a les persones en situació de dependència i el seu entorn.
 • Protocols d'actuació en la recepció i acollida de residents.
 • Atenció integral a la intervenció.

UF0128: Suport a l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions (70h)

 • Participació en la preparació d'activitats en institucions socials.
 • Organització d'activitats en institucions socials.
 • Participació en l'organització funcional en una institució sociosanitària.
 • Col·laboració en el pla de cures individualitzat i la documentació bàsica de treball.

Requisits d'accès

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar del Graduat escolar, ESO o superior (*) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC)

(*) Titulacions

Per a accedir a la formació dels Certificats de Professionalitat nivell 2, es necessita que els/les interessats/des disposin d'una de les següents titulacions:

 • Títol en Graduat Escolar
 • Títol en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat professional del mateix nivell.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés als mateixos
 • FP1 i FP2 de qualsevol branca.
 • 1r i 2n de BUP finalitzats.
 • Batxillerat.
 • Tenir un grau mitjà o grau superior de qualsevol branca. Tenir superada la prova d'accés en la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
 • Acreditació PCC superades.

IMPORTANT

Els estudis d'altres països han d'estar homologats a Espanya. 

Si no es presenta cap titulació reglada, el candidat no seguirá en el procés de selecció.

A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau en matemàtiques i comunicació lingüística.

Les proves es realitzaran a SERSA, entitat de formació autoritzada pel SOC, durant el procés de selecció de l'alumnat.

Com inscriure'm

És imprescindible presentar a la DELEGACIÓ on vulgui cursar la formació, la següent documentació: 

 • Annex 1: Sol·licitud de participació complimentat
 • Copia del DNI/NIE (les dues cares)
 • Copia de l'última nòmina (treballadors), rebut de la quota d'autònoms (autònoms) o document de demandant d'ocupació (aturats).

PLACES LIMITADES

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

SERSA, SCCL realitza cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb fons del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
SERSA, SCCL realitza cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb fons del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Estàs interessat/da en les nostres formacions?

Omple el següent formulari de contacte (Els camps marcats amb * són obligatoris)

Si us plau, selecciona el curs / mòdul en els que estàs interessat/da.

Selecciona el CURS / MÒDUL:*
Has cursat el CP però et falten mòduls?*

DADES PERSONALS

ALTRES DADES

Quina DISPONIBILITAT HORÀRIA tens?*
A quina LOCALITAT prefereixes realitzar el curs?*
Acceptes rebre informació d'altres CURSOS que organitzem?*