MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals 34.5 Blanes

Mòdul formatiu del Certificat de Profesionalitat d'Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions socials.

Dirigit prioritàriament a persones treballadores en actiu.

Presencial
80 hores

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Durada:
  • 80 h
 • Modalitat:
  • Presencial
 • Convocatòria:
  • 2022
 • Expedient:
  • PQ20220030
 • Curs promogut i subvencionat per:
  • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
 • Nº de places:
  • 13

Pla d'activitats

 • Desenvolupar intervencions dirigides a les activitats de la vida diària de l'usuari i col·laborar en la millora i/o el manteniment de la seva autonomia.
 • Comunicar-se amb les persones de l'equip interdisciplinari, d'acord amb els canals establerts per la institució.
 • Fer la condícia de les persones dependents i respectar l'ordre i la higiene del seu entorn.
 • Desenvolupar les habilitats de suport a la ingesta de l'usuari, d'acord amb les prescripcions donades.
 • Efectuar la neteja i desinfecció dels materials d'ús comú.
 • Administrar medicaments per les diferents vies (oral, rectal o tòpica).
 • Acompanyar els usuaris en el marc de les seves activitats dins de la institució
 • Aplicar les tècniques de comunicació per afavorir d’aquesta manera les relacions socials dels usuaris amb problemes de comunicació.
 • Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball. 

Requisits d'accès

 • Haver superat, amb avaluació positiva, la resta de mòduls del Certificat de Professionalitat SSCS0208 en Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (MF1016_2, MF1017_2, MF1018_2, MF1019_2).

IMPORTANT

El Mòdul de Formació Pràctica s'iniciarà, en un termini no superior, a quatre mesos naturals des de la finalització de l'últim mòdul formatiu.

Exempcions

Estaran exempts de realitzar aquest mòdul les persones que acreditin una experiència laboral de al menys tres mesos amb un mínim de 300 hores treballades en total,  durant els últims cinc anys transcorreguts fins a la data de la sol·licitud d'exempció, sempre i quan aquesta experiencia es correspongui amb les capacitats recollides en el mòdul de formació pràctica.

Com inscriure'm

És imprescindible presentar a la DELEGACIÓ on vulgui cursar la formació, la següent documentació: 

 • Annex 1: Sol·licitud de participació complimentat
 • Copia del DNI/NIE (les dues cares)
 • Copia de l'última nòmina (treballadors), rebut de la quota d'autònoms (autònoms) o document de demandant d'ocupació (aturats).

PLACES LIMITADES

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

SERSA, SCCL realitza cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb fons del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
SERSA, SCCL realitza cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb fons del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Estàs interessat/da en les nostres formacions?

Omple el següent formulari de contacte (Els camps marcats amb * són obligatoris)

Si us plau, selecciona el curs / mòdul en els que estàs interessat/da.

Selecciona el CURS / MÒDUL:*
Has cursat el CP però et falten mòduls?*

DADES PERSONALS

ALTRES DADES

Quina DISPONIBILITAT HORÀRIA tens?*
A quina LOCALITAT prefereixes realitzar el curs?*
Acceptes rebre informació d'altres CURSOS que organitzem?*