Formació contínua per a persones treballadores ocupades - no formal 2023

Programa de formació professional per a l'ocupació, d'especialitats de l'oferta de formació no formal, per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A través de la formació contínua per a persones treballadores ocupades, es busca oferir una formació que satisfaci les necessitats de productivitat i competitivitat de les empreses, així com les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors.

L'objectiu és capacitar-te per a l'exercici qualificat de les diferents professions i millorar la teva ocupabilitat.

El Consorci ofereix formació professionalitzadora, flexible i pràctica, totalment actualitzada i que respon a les necessitats del món laboral.

Transversal i Sectorial

Si vols millorar les teves habilitats en el sector de la dependència, pots consultar el nostre catàleg de formació transversal i sectorial.

La formació transversal et proporciona habilitats aplicables a diferents sectors, com ara el curs de Primers Auxilis o el de Manipulació d’aliments, entre d’altres.

D'altra banda, la formació sectorial et proporciona habilitats específiques per a un sector productiu en particular, com ara el nostre: el sector de la dependència.

SERSA, SCCL realitza cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb fons del Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE.
SERSA, SCCL realitza cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb fons del Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE.

NORMATIVA:

  • ORDRE TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

  • RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, per la qual s'obre la convocatòria de 2023 dels Programes de formació professional per a l'ocupació, d'especialitats de l’oferta de formació no formal, per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 709943).