Actualització en cures auxiliars d'infermeria 3.2 Girona

Dirigit prioritàriament a persones treballadores en actiu.

Presencial - 30 hores

27 juny (15,30-20h)
29 juny (16h-20h)
4, 6, 11, 13 juliol (15,30-20h)
18 juliol 2023 (15,30h-19h)

GIRONA

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Durada:
  • 30 h
 • Modalitat:
  • Presencial
 • Lloc d'impartició:
  • Girona (C. Empúries, 39)
 • Docent:
  • Teresa Roig
 • Convocatòria:
  • 2022
 • Expedient:
  • PS20220052
 • Curs promogut i subvencionat per:
  • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE
 • Nº de places:
  • 15

Certificació

A la finalització de la formació, sempre i quant l’alumne hagi superat l’avaluació del curs, rebrà un diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Sersa Formació i l’Administració subvencionadora del curs.

Per a la certificació, l'alumne haurà d'assistir al 75% la formació i superar l’avaluació final del curs.

Com inscriure'm

És imprescindible presentar a la DELEGACIÓ on vulgui cursar la formació, la següent documentació: 

 • Annex 1: Sol·licitud de participació complimentat
 • Copia del DNI/NIE (les dues cares)
 • Copia de l'última nòmina (treballadors), rebut de la quota d'autònoms (autònoms) o document de demandant d'ocupació (aturats).

PLACES LIMITADES

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

Objectiu

Reciclar i actualitzar els coneixements de les auxiliars d’infermeria hospitalaria.

Objectius específics

 • Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar d’infermeria.
 • Dotar els professionals d'eines, recursos i tàctiques a l'hora d'atendre a les persones ateses i de mantenir els espais higienitzats.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ.
1.1. Concepte Assistencial.
1.2. Comunicació eficaç.

2. HIGIENE I CONFORT DEL PACIENT.
2.1. Higiene del pacient autònom
2.2. Higiene del pacient enllita
2.3. Prevenció de les nafres

3. CURES AUXILIARS DE CATÉTERS, SONDES I DRENATGES
3.1. Actualització dels procediment
3.2. Evitar complicacions.
3.3. Disminuir riscs.

4. CURES AUXILIARS EN L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ.
4.1. Presentació de les formes farmacològiques.
4.2. La via oral.
4.3. La via enteral.
4.4. La via tòpica.

5. CURES AUXILIARS EN LA NUTRICIÓ.
5.1. Nutrició oral.
5.2. Nutrició enteral.

6. INTERVENCIÓ DE L’AUXILIAR EN LA PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ NOSOCOMIAL.
6.1. Recordatori històric.
6.2. Concepte d’infecció nosocomia
6.2.1. Infecció urinària
6.2.2. Infecció quirúrgica
6.2.3.Bacterièmia
6.2.4.Infecció respiratòria
6.3. Neteja, Desinfecció i Esterilització
6.4. Precaucions estàndards.
6.5. Aïllaments hospitalaris.

7. EL PACIENT PLURIPATOLÓGIC
7.1.Valoració cariològica
7.2.Valoració respiratòria
7.3.Valoració neurològica
7.4.Valoració digestiva
7.5.Valoració traumatològica

8.CURES AUXILIARS AL FINAL DE LA VIDA
8.1.El malat terminal.

Formacions promogudes pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i subvencionades pel Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE.
Formacions promogudes pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i subvencionades pel Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE.