SOC-FPODUAL 2023

Programa de Formació Professional Ocupacional Dual.
Combina formació amb un contracte laboral d'aprenentatge.
Dirigit a persones desocupades: joves de 16 a 29 anys i majors de 45.

Contractes de formació en alternança per a persones desocupades menors de 30 anys i majors de 45 anys, sense qualificació profesional (SOC-FPODUAL)

L'objectiu principal d'aquest programa és facilitar a les persones en situació d'atur, sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral; la millora de la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual: un certificat de professionalitat i un contracte de formació en alternança.

  • Durada del contracte de formació 12 mesos.
  • 26 hores/mes de treball remunerat a empreses del sector.
  • 14h hores/mes de formació.
  • Aconsegueix el Certificat de Professionalitat [SSCS0208_2] Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials.

Tanmateix, tot el programa es desenvolupa amb l'acompanyament, assessorament i assistència d'un tutor que acompanyarà de manera personalitzada tant als joves com als centres col·laboradors.


A qui s'adreça?

  • Persones joves majors de 16 anys i fins a 29 anys amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o sense educació secundària post-obligatòria i aturats de llarga durada.
  • Persones en situació d’atur de llarga durada majors de 45 anys que així ho acreditin. S’entén per persones en situació d’atur de llarga durada les que hagin estat en aquesta situació els últims 12 mesos.

En tots dos casos, cal estar inscrits al SOC com a demandant d'ocupació, i cal comptar amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 2.

Si t’interessen aquestes formacions, posa’t en contacte amb nosaltres:

SERSA GIRONA
C. Empúries, 39 17005 Girona
972 21 43 43
dualgirona@sersaonline.com

SERSA BLANES
C. Montblanc, 9 17300 Blanes
972 35 88 94
dualblanes@sersaonline.com

SERSA FIGUERES
C. Borrassà, 13 17600 Figueres
972 96 92 65
dualfigueres@sersaonline.com

SERSA, SCCL executa el Programa de Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL) promogut i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i finançat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

NORMATIVA:

  • Resolución EMT/3310/2023, de 18 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2023 en relación con las actuaciones del Programa Formación Profesional Ocupacional Dual.
  • Orden EMT/170/2023, de 27 de junio, por la cual se modifican varias órdenes de bases reguladoras de subvenciones que promueve el Servicio Público de Empleo de Catalunya.
  • Orden EMT/220/2021, de fecha 22 de noviembre, por la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa Formación Profesional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL).