Inscripcio cursos per aturats

Sol·licitud de participació en una acció formativa

En cas de ser menor de 18 anys, omplir l'apartat següent: