Sol·licitud SOC-FPODUAL - Figueres

Sol·licitud de participació en una acció formativa

DADES PERSONALS

Discapacitat*

Altres dades

Has estat en situació d'ERTO en algun moment des de l'inici de la pandèmia (16/03/2020) a causa de la COVID-19?*
Et compromets a complir amb la normativa del curs: horaris, disponibilitat...?*

En cas de ser menor de 18 anys, omplir l'apartat següent:

CÀRREGA D'ARXIUS

IMPORTANT
Llegeix abans de carregar els arxius: Arxius en format .pdf //  Màx. 10 MB en total // Si has de fer foto, baixa la resolució del teu dispositiu mobil.

Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

AUTORITZACIONS

Autoritzo de forma explícita i inequívoca que les imatges sobre la meva persona puguin ser captades o registrades en fotografies i filmacions durant les sessions a l'Aula Virtual per la seva posterior visualització amb finalitats didàctiques o de formació  i/o gestió interna per millorar l'observació, aprenentatge i millora del tractament dut a terme per SERSA.*
Autoritzo al tractament del currículum, per poder participar en els processos de selecció dels cursos de formació professional per a l'ocupació.*
Aquesta acció formativa conclou amb unes pràctiques no laborals. Ens permet cedir les seves dades personals a l’empresa per una possible contractació al haver finalitzat les pràctiques.*
Així mateix, Sersa té un departament que s’ocupa de coordinar serveis assistencials al domicili, ens permet cedir les seves dades personals al departament de serveis de Sersa per una possible contractació al llarg del curs o al haver-lo finalitzat?*
Autoritzo de manera explícita i inequívoca que les meves dades referents al tractament de COVID-19 puguin remetre's i comunicar-se a tots els centres col·laboradors autoritzats per a coordinació interna del sistema a Grup SERSA, amb la finalitat de desenvolupar i complir els acords sol·licitats.*
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).