Inserció laboral

Amb la nostra experiència de més de 32 anys en l’àmbit de la formació i l’atenció a la dependència, a les nostres comarques, ara us oferim un servei d´inserció per als nostres alumnes i altres professionals, totalmente gratuït.

CANDIDATS: Només cal que introduïu al formulari, que trobareu clicant "candidats", les vostres dades que us demana.

EMPRESES: Us oferim la realització de la selecció de personal triant candidats totalment adequats a les vostres places vacants a través d’un procés de selecció  àgil, rigorós i de qualitat, donant resposta ràpida a allò que realment necessiteu, sense cap cost.

El motiu és que impartim els Certificats de Professionalitat, homologats pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) d’Atenció Sociosanitària de Persones al Domicili i el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària de Persones Dependents en Institucions Socials, entre d’altres i podem garantitzar-vos alumnes perfectament formats.

La nostra entitat realitza pràctiques i insercions laborals amb més de 45 centres d’atenció a la gent gran (residències, centres de dia, etc) i d’atenció a persones amb discapacitat (tallers ocupacionals, Centres Especials de Treball, Tallers Ocupacionals,Residències...), i en l’Atenció Domiciliària, a les nostres comarques.

Així doncs, els centres i entitats amb les que col·laborarem, coneixen la nostra trajectòria i han pogut comprovar les competències professionals de qualitat, amb les que el nostre alumnat finalitza la seva formació.

Per tot això, convençuts que el perfil del nostre alumnat respon a les actuals exigències del mercat de treball i que garanteix allò que regula la normativa respecte a la formació del personal d’atenció directa i amb la nostra vocació cooperativa d’ajudar a les persones a inserir-les al mercat laboral, estem a la vostra disposició.