Projectes d'inserció laboral

PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (MAIS 2020)

L’objectiu principal del Programa MAIS és oferir itineraris d’inserció laboral per tal de millorar el nivell d’ocupabilitat de persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania.

S’ofereix orientació, assessorament, formació i la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en empreses per tal de facilitar la reincorporació al mercat laboral.

Punt d’actuació: Girona

Durada: del 17 d’agost del 2020 al 30 d’abril del 2021

Amb el finançament de:

I el cofinançament de: