Projectes d'inserció laboral

 

 

PROGRAMA  MARMI (Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la  Renda Garantida de Ciutadania)

El seu objectiu principal és oferir itineraris d’inserció laboral per tal de millorar el nivell d’ocupabilitat de persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania. S’ofereix orientació, assessorament i formació, així com la realització de pràctiques no laborals per tal d’ajudar a la reincorporació al món laboral.