Ampliació de termini per la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenci

15/12/2020

En data 11 de desembre de 2020 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la modificació de l’ORDRE TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència que modifica els articles 4 i 5 en els aspectes següents:
 

1- Canvis en els requisits per sol·licitar la modificació provisional:
 
Per sol·licitar l’habilitació provisional les persones interessades han de disposar d’experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017 com a auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència (auxiliar de gerontologia, auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat, assistent/a d’atenció domiciliària, treballador/a familiar i assistent/a personal), però no han assolit els requisits necessaris per a sol·licitar l’habilitació excepcional.
 
També poden sol·licitar l’habilitació provisional aquelles persones sense experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017 però que estiguin contractades des del 25 de març de 2020 i mentre es mantinguin en vigor les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l’àmbit del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
 

2- Es pròrroga el termini de presentació de sol·licituds tant per a l'habilitació excepcional com per l'habilitació provisional fins al 31 de desembre de 2021, perquè les persones, contractades des del 25 de març de 2020 i que han demanat l’habilitació provisional tinguin temps per fer-ho, tot esperant que la crisi sanitària ja hagi desaparegut.

 S’ha optat per ampliar el termini per a tots els tipus de sol·licituds per si encara hi ha persones que no ho han fet dins el termini establert, ja que els mecanismes de l’entitat gestora segueixen oberts.

Tota la infomació:

ORDRE TSF/206/2020, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència.