Ampliació del termini per acreditar qualificacions.

16/11/2015

En la darrera reunió del comité consultiu del sistema per a l´autonomia i atenció a la dependència celebrada la setmana passada es va aprovar la modificació parcial dels acords del Consell Territorial de Serveis Socials ....

En la darrera reunió del comité consultiu del sistema per a l´autonomia i atenció a la dependència celebrada la setmana passada es va aprovar la modificació parcial dels acords del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l´Autonomia i Atenció a la Dependència.

En aquest sentit, el Departament de Benestar Social i Familia ha fet una nota relativa a l´ampliació del termini per acreditar la qualificació dels auxiliars d´atenció a les persones en situació de dependència amb l´objetiu de garantir la professionalització i l´estabilitat del sector, i que us adjuntem a continuació:

"El día 7 d´octubre el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, va aprovar la modificació de la Resolución de 2 desembre de 2008, en la qual es fixen els terminis per acreditar la qualificació dels auxiliars d´atenció a persones en situació de dependència. 

Les principals novetats que incorpora la modificació de l´esmentada resolució són les següents:

-Es fixa un nou termini per a que el personal auxiliar acrediti la seva qualificació: la data límit és el 31 de desembre de 2017, o en cas que hi hagi obert un procés d´acreditació de l´experiència laboral, quan finalitzi aquest procés.

-S´habilitarà a les persones que tinguin una edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015 i que compleixin amb els requisits següents:

    1 - Que puguin acreditar una experiència laboral de 3 anys, amb un nínim de 2.000 hores treballades en els darrers 10 anys.

    2 - Que no disposin de cap document oficial que acrediti la seva qualificació.

Es pot consultar el BOE de 16/11/2015  (otras disposiciones, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Recordar-vos també que per a noves incorporacions professionals segueix vigent que a 1 de gener del 2016 les persones que es contractin hauran de disposar d´alguna de les titulacions vàlides anbans esmentades.