BUSQUEM DOCENTS - Certificat de Professionalitat sociosanitaris

14/11/2022
SERSA Formació

Vacants a Girona, Figueres, Blanes i Roses.

SERSA FORMACIÓ NECESSITA DOCENTS - CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

DESCRIPCIÓ

Docència del Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (SSCS0208) i/o del Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones en el domicili (SSCS0108).

Vacants a Girona, Figueres, Blanes i Roses.

ES REQUEREIX

Competència docent: Compliment d’alguns dels següents requisits:

  • Experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els últims 10 anys en Formació Professional per a l’Ocupació o en el Sistema Educatiu.
  • Estar en possessió del CP de Formador Ocupacional o del CP de Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació.
  • Titulació universitària oficial de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o Mestre en qualsevol de les seves especialitats. Títol universitari de graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia o d’un títol universitari oficial de postgrau als esmentats àmbits.
  • Titulació universitària oficial diferent a les indicades a l’apartat anterior i tenir a més el certificat d’Aptitud Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el Certificat de Qualificació Pedagògica.
  • Tenir el Màster Universitari habilitant per a l’exercicii de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes.

Experiència professional mínima d’1 any en el camp de les competències relacionades amb el mòdul formatiu.

TITULACIÓ

Mòduls sociosanitaris: Titulació infermeria o medicina.
Resta de mòduls: Titulació en Psicologia, Pedagogia, Treball social o Educació Social.

INTERESSATS/DES

Enviar el CV a vanesa@sersaonline.com adjuntant també el següent document PROTOCOL DE TRACTAMENT DEL CV (emplenat i signat).