16/03/2017

DdG(15/03/2017)-La prioritat dels contractes públics és el cost econòmic i no la qualitat

Un estudi de la Taula del Tercer Sector mostra el desavantage de les entitats socials davant de les empreses mercantils. Girona és entre els vuit ajuntaments analitzats en l'informe.

Accedeix a la notícia