DdG(15/03/2017)-La prioritat dels contractes públics és el cost econòmic i no la qualitat

16/03/2017

Un estudi de la Taula del Tercer Sector mostra el desavantage de les entitats socials davant de les empreses mercantils. Girona és entre els vuit ajuntaments analitzats en l'informe.