DOGC-Ordre de qualificació i habilitació professional auxiliars d'atenció a la dependència

20/12/2016

Es regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.