DOGC-Ordre de qualificació i habilitació professional auxiliars d'atenció a la dependència

20/12/2016

Es regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.

L’enllaç directe a la web del Departament on podreu trobar més informació sobre el tema http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/personal-auxiliar-datencio-a-la-dependencia/

Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, que regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.