DOGC-RESOLUCIÓ ENS2417/2016 del 6 d'octubre. S'obren 98 places per l'acreditació de competències.

02/11/2016

RESOLUCIÓ ENS/2417/2016, de 6 d'octubre, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, i se n'estableixen les bases.

Amb aquesta convocatòria s’obren 98 places per a l’acreditació de competències per a totes les persones que poden reconèixer la seva experiència laboral i de vies no formals de formació. Es poden inscriure en aquest procediment totes les persones que no estiguin treballant en el sector, però que tenen els requisits per a inscriure’s en el procés.