Els nostres alumnes ens parlen de la FPODUAL. Part 2

23/01/2023
SERSA Formació

Els nostres alumnes ens parlen de la seva experiència en el Programa de Formació Professional Ocupacional DUAL.

El Programa SOC-FPODUAL està dirigit a persones joves d'entre 16 i 29 anys que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 2, amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.

Tanmateix, tot el programa es desenvolupa amb l'acompanyament, assessorament i assistència d'un tutor que acompanyarà de manera personalitzada tant als joves com als centres col·laboradors.

Pots veure el vídeo a INSTAGRAM i a FACEBOOK!

EL PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL 2022 està impulsat i subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

EL PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL 2022 està impulsat i subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
EL PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL 2022 està impulsat i subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).