Instruccions 3/2017 del Departament de treball, Afers Socials i Famílies

11/07/2017

Instruccions 3/2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre la llibertat d'ingressar i romandre en un establiment residencial de les persones que no poden manifestar lliurament la seva voluntat però tenen la capacitat modificada judicialment. 

El número 3/2017 substitueix a les Instruccions amb el número 1/2017. 

 

Enllaç per llegir el text refós de les instruccions.

http://www.acra.cat/instruccions3/2017