La formació ocupacional prioritat bàsica del Govern de Catalunya

09/01/2017

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destina prop 70 milions d’euros a la formació ocupacional de 30.000 persones en atur

• El SOC prioritza la formació als col·lectius que tenen especials dificultats d’inserció al mercat de treball com les persones majors de 45 anys, en atur de llarga durada, sense prestacions, joves menors de 30 anys, i amb discapacitat

• S’han destinat enguany 62.100.000 euros a la implementació d’accions de formació en sectors clau i en àrees prioritàries per a l’economia catalana (Programa FOAP)

• Les accions de formació estan dissenyades per facilitar la reinserció laboral i aconseguir una qualificació professional acreditable i reconeguda en el món del treball

 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat enguany 62.100.000 euros a la implementació d’accions de formació en sectors clau i en àrees prioritàries per a l’economia catalana (Programa FOAP).
El SOC ha apostat per la formació ajustada a les necessitats del mercat laboral amb l’objectiu d’afavorir la reinserció laboral de les persones en atur,  mitjançant la millora de l’ocupabilitat de les persones i de la qualificació professional.
· Unes 27.800 persones es podran beneficiar de les accions formatives que podran començar abans del 30 de desembre de 2016 i finalitzar, com a màxim, el 30 d’octubre de 2017.
 
· S’ha destinat 7.750.000 d’euros per activitats de formació en els àmbits d’hoteleria i turisme en un Acord Marc per les que es beneficiaran unes 2.340 persones.
 
 
 Qualificació oficial a través dels certificats de professionalitat
 
El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.
Aquest certificat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.
 
Col·lectius prioritaris per la formació ocupacional
 
Els col·lectius prioritaris per participar en les accions formatives són les que tenen especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
 També formen part dels col·lectius prioritaris les persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret; les persones amb baixa qualificació professional; els joves menors de 30 anys; les persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activación para el Empleo i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.