Nota informativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

13/12/2019

Nova Ordre per regular la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència.

 

El Departamento de Trabajo, Aferes Sociales y Familias ha publicado l’Ordre TSF/216/2019 per la qual es regula la qualificació i l’habilitació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència, que determina los aspectos seguientes:

- Quins són els títols i certificats vàlids per poder treballar com auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència.

- Quins mecanismes han d’utilitzar les persones professionals sense títol o certificat vàlid, però amb experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017, per sol·licitar l’habilitació professional, ja sigui excepcional o provisional abans del 12 de desembre de 2020.

A partir d'aquesta darrera data, per treballar com a auxiliar d'atenció a la dependència serà imprescindible disposar de la qualificació professional, ja sigui mitjançant formació, titulació, certificació o habilitació.

Per a més informació sobre les titulacions i certificacions vàlids i sobre els tràmits per sol·licitar l’habilitació professional, les persones interessades poden consultar la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on s’ofereix informació detallada.

La gestió de l’habilitació professional la portaran a terme les Oficines de Gestió Empresarial.

Els formularis de sol·licitud es poden presentat telemàticament, junt amb la documentació corresponent a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya o presencialment, concertant una cita prèvia, a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial.

Si les persones sol·licitants ho fan presencialment, sempre i quan tinguin els requisits i aportin la corresponent documentació que així ho demostri, és possible que rebin el certificat acreditatiu de manera immediata.