Nova convocatòria 2021. Avaluació i acreditació de competències professionals.

05/07/2021

Avaluació i acreditació de competències professionals

En la convocatòria de 2021, es porta a terme en diversos instituts del Departament d'Educació un nou procés d'avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre, durant el segon torn d'oferta, 2.840 persones en 40 àmbits professionals.


S'hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d'experiència professional en algun dels 40 sectors que es convoquen.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i adjuntar a la mateixa sol·licitud la documentació justificativa dels requisits de participació.

Per realitzar la sol·licitud de preinscripció, és recomanable utilitzar els navegadors Google Chrome i Mozzila Firefox.
En cas que es vulgui fer constar les hores de formació, s'haurà de posar "300 hores", tot i que les hores de formació mínima requerida per a l'àmbit que es vulgui acreditar, siguin menors (els documents justificatius sí que hauran de correspondre al total d'hores mínimes contemplades per a cadascun dels àmbits).

En el moment de realitzar la preinscripció, tan sols s'ha d'escollir l'àmbit a acreditar en el desplegable habilitat a tal efectes, no s'ha de seleccionar cap més opció ja que no es disposa "d'opcions disponibles" per a cap àmbit convocat.

Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.

El procediment d'acreditació es pot fer en català, castellà, aranès i llengua de signes.

Per a qualsevol consulta o qüestió, també us podeu adreçar directament a l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya mitjançant el número de telèfon 93 400 69 00 o bé a través de l'adreça electrònica acreditaserveiobert.educacio@gencat.cat.