Nova normativa per als recursos assistencials-Decret 205/2015 DOGC.

18/03/2016

A partir del 17 de març de 2016 s´ha d´aplicar una normativa que, entre d´altres mesures, actualitza les condicions i els requeriments materials mínims dels recursos assistencials.