OBRIM INSCRIPCIONS PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL A GIRONA I BLANES

28/01/2022
Sersa Formació

Oferim Contracte de formació i aprenentatge!
Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials (SSCS0208)
GIRONA / BLANES

Oferim contracte de formació i aprenentatge (30 hores setmanals de treball en un centre sociosanitari + 10 hores setmanals de formació del Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials) subvencionat 100% pel SOC amb una durada de 12 mesos.

A QUI VA DIRIGIT

Persones joves d'entre 16 i 29 anys que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 2, amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.

Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d'inici de la relació laboral i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.

El programa de Formació Professional Ocupacional Dual combina la formació de les persones en situació d’atur mitjançant un certificat de professionalitat i la subvenció d’un contracte de formació i aprenentatge amb un acompanyament  en totes les fases del projecte.

Places disponibles pels centres de treball de Girona (15 places) i Blanes (15 places)

COM SOL·LICITAR LA TEVA PLAÇA

1. És imprescindible presentar, per correu electronic a ingrid@sersaonline.com, la següent documentació: 

  • Original i fotocopia del DNI / NIE
  • Document de Demanda d’Ocupació (DARDO) actualitzat.
  • Currículum
  • Original i fotocòpia de la titulació acadèmica reglada mínima requerida (ESO o superior) o haver superat les Proves de Competències Clau (PCC).

També pots presentar la documentació a la delegació més propera!

2. Un cop revisada la documentació, et donarem cita per fer l'entrevista amb el nostre equip tècnic. Recorda portar els originals en el moment de l'entrevista. En cas de no disposar de titulació homologada, et citarem per realitzar les PCC.

SERSA GIRONA
C. Empúries, 39
17005 Girona
T. 673 854 237 / 972 400 081
Dilluns a divendres, de 8 a 20h

SERSA BLANES
C. Pare Puig, 1
17300 Blanes
T. 678 515 288
Dilluns a Divendres, 8 a 15h

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.
La Sol·licitud de Places no assegura la participació a la formació. 


Normativa

  • Resolució EMT/3633/2021, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)
  • Ordre EMT/220/2021, de data 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)

Informació addicional