Polítiques dirigidea a l'autonomia de totes les persones

28/01/2015

Amb la taca de pobresa del 20% urgeix una priorització d'uns pressupostos socials. Les entitats cobreixen sovint les necessitats més bàsiques. Reclamen al govern que cap família estigui sense ingressos mínims.

Informació addicional