Préstecs amb garantia per al finançament d’empreses d’economia social

30/03/2017

Es tracta d'una línia de préstecs en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF), que compten amb la garantia del Departament per al finançament de les empreses d'economia social.

Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:

  • Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.
  • Capitalització d'empreses.
  • Necessitats de circulant.
  • Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

 

 

PER MÉS INFORMACIÓ CLICA L'ENLLAÇ SEGÜENT:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Linia-de-financament-deconomia-social-i-cooperativa.-Ajuts-en-forma-de-garantia-per-al-financament-dempreses-socials?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&perfilNom=Entitats%20i%20asso